ภาพเก่าเล่าใหม่

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์

ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์ ปัจจุบันองค์พระประธานได้รับการบูรณะและยกขึ้นสูงแล้ว เหลือแต่การบูรณะโบสถ์ใหม่  …
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าหลังที่ 3

ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าหลังที่ 3 เดิมเคยตั้งอยู่บริเวณที่วัดทุ่งธงไชย แล้วย้ายมาที่บริเวณที่เป็นตลาดสดหล่มเก่าทุกวันนี้ จากนั้นก็ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

คนหล่มเก่า ทำพิธีส่งข้าราชการ

จากภาพน่าจะเป็นพิธีส่งนายอำเภอ  สมัยก่อน ที่ว่าการอำเภอแห่งที่ 2 จะเป็นที่ตั้งตลาดสดในปัจจุบัน อีกทั้งบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้ ห้องแถวมีระเบียงชั้นสอง มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่จนทุกวันนี้ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wison
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า หลังที่ 2 ที่เคยตั้งอยู่ที่ตัวตลาดหล่มเก่าในทุกวันนี้

พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า หลังที่ 2 ที่เคยตั้งอยู่ที่ตัวตลาดหล่มเก่าในทุกวันนี้ ห้องแถวไม้ด้านหลังรูปมีระเบียงไม้ก็ยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี

พิธีเปิดที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี ปี 2505 สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ชาวบ้าน อ.หล่มเก่า ร่วมแรงกันสร้างฝายกวนจมื่น ที่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า ประมาณ พ.ศ. 2503

ชาวบ้าน อ.หล่มเก่า ร่วมแรงกันสร้างฝายกวนจมื่น ที่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า ประมาณ พ.ศ. 2503 สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

การก่อสร้างถังน้ำสำรองสำหรับทำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแจง อำเภอวิเชียรบุรี

การก่อสร้างถังน้ำสำรองสำหรับทำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแจง อำเภอวิเชียรบุรี ปัจจุบันเป็นเขต อ.บึงสามพัน ประมาณ พ.ศ. 2503 สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี

ที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

พิธีเปิด ที่ว่าการ กิ่งอำเภอหนองไผ่ แยกจาก อำเภอวิเชียรบุรี

พิธีเปิด ที่ว่าการ กิ่งอำเภอหนองไผ่ แยกจาก อำเภอวิเชียรบุรี สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…