The Pizza Company สาขาโลตัสเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานบริการหน้าร้าน ( CSR )

The Pizza Company สาขาโลตัสเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานบริการหน้าร้าน ( CSR ) จำนวน 4 อัตรา ประจำสาขา: โลตัสเพชรบูรณ์ คุณสมบัติ :…

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดศูนย์ไตเทียม

ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เปิดศูนย์ไตเทียม เปิดโครงการพันธมิตรสร้างสังคมสุขภาวะฯ พร้อม ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า…

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนร่วมรำสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ และเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียงรำสมโภชศาลหลักเมือง ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นี้ ระเบียบการรำสมโภช 999 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์…

อำเภอศรีเทพจัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวหันมาสัมผัส วิถีชีวิต-วิถีชุมชน-วิถีวัฒนธรรม

อำเภอศรีเทพจัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในงานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปี 2562 พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวหันมาสัมผัส วิถีชีวิต-วิถีชุมชน-วิถี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.…

จังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบ รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการเตรียมพัฒนาภูมิทัศน์ 2 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว สระขวัญ และมีการเตรียมการในด้านพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อนำน้ำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562…