ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าหลังที่ 3

167-ที่ว่าการอำเภอหล่มเก่าหลังที่3

เดิมเคยตั้งอยู่บริเวณที่วัดทุ่งธงไชย แล้วย้ายมาที่บริเวณที่เป็นตลาดสดหล่มเก่าทุกวันนี้ จากนั้นก็ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น