โบสถ์หลังเก่าของวัดประตูดาว

170-ปัจจุบันได้สร้างหลังใหม่แล้ว

ปัจจุบันได้สร้างหลังใหม่แล้ว

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น