โบสถ์หลังเก่าของวัดประตูดาว ปัจจุบันได้สร้างหลังใหม่แล้ว

170-ปัจจุบันได้สร้างหลังใหม่แล้ว

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น