หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง

168-หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง

พระประธานและพระพุทธรูปบริเวณด้านหลังภาพเป็นพระโบราณหลายองค์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น