หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง Phetchabun.org

หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง พระประธานและพระพุทธรูปบริเวณด้านหลังภาพเป็นพระโบราณหลายองค์

168-หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

ประวัติ “แม่ศรีไพร” เรือยาว ณ วัดทุ่งธงไชย หล่อเก่า

ที่จริงแล้วจ…