หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง

หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง พระประธานและพระพุทธรูปบริเวณด้านหลังภาพเป็นพระโบราณหลายองค์

168-หลวงพ่อทบ ในโบสถ์วัดช้างเผือก สะเดียง

 

ฝากรูป
Message us