รูปการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านน้ำร้อน ต.ตะเบาะ อ.เมืองฯ เมื่อ พ.ศ. 2503 Phetchabun.org

ก่อนที่ บ้านน้ำร้อนได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลน้ำร้อนในภายหลัง

159-รูปการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านน้ำร้อน

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…