ก่อนที่ บ้านน้ำร้อนได้แยกจัดตั้งเป็นตำบลน้ำร้อนในภายหลัง

159-รูปการปรับปรุงถนนในหมู่บ้านน้ำร้อน

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น