ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์

ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์

ปัจจุบันองค์พระประธานได้รับการบูรณะและยกขึ้นสูงแล้ว เหลือแต่การบูรณะโบสถ์ใหม่

169-ภาพถ่ายโบราณ พระประธานในโบสถ์หลังเก่า วัดพระแก้ว ในเมืองเพชรบูรณ์

 

ฝากรูป
Message us