การก่อสร้างถังน้ำสำรองสำหรับทำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแจง อำเภอวิเชียรบุรี

162-การก่อสร้างถังน้ำสำรองสำหรับทำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแจง อำเภอวิเชียรบุรี

ปัจจุบันเป็นเขต อ.บึงสามพัน ประมาณ พ.ศ. 2503

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น