ชาวบ้าน อ.หล่มเก่า ร่วมแรงกันสร้างฝายกวนจมื่น ที่ ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า ประมาณ พ.ศ. 2503

163-ชาวบ้าน อำเภอหล่มเก่า ร่วมแรงกันสร้างฝายกวนจมื่น

163-ชาวบ้าน อำเภอหล่มเก่า ร่วมแรงกันสร้างฝายกวนจมื่น2

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น