การส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปลุกพืชหมุนเวียนในนาข้าว

ภาพนี้เป็นชาวนาบ้านสะเดียง คนนั่งขวามือสุด คือ คุณลุงเทพ พรหมบุญ อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้อาวุโสแห่งบ้านสะเดียง ลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมือง  …

โรงเรียนบ้านป่าแดง

โรงเรียนบ้านป่าแดง (สามัคคีวิทยาคาร) ภาพจาก: คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์…

หนังสือพิมพ์รายปักษ์ ชื่อ เพชรบูลชัย

หนังสือพิมพ์รายปักษ์ ชื่อ เพชรบูลชัย ออกประจำที่นครบาลเพชรบูรณ์ ราคา 20 สตางค์  …

เสาหลักเมืองหลวง 8 เหลี่ยม

ตัวเสาทำด้วยไม้ชับพฤกษ์ ฐาน 8 ด้านทำด้วยไม้มงคล 8 ชนิด ทำพิธีปลุกเศกที่วัดสุทัศน์ เมื่อ พ.ศ. 2487  …

พิธีตั้งเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์

โดยท่านนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เสาหลักเมืองตั้งอยู่ที่ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก 23 เมย. 2487  …

พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เม.ย. พ.ศ. 2487

พิธียกเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2487…

ภาพประวัติศาสตร์จอมพล ป. พิบูลสงคราม

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี มาตรวจราชการเมืองหลวง นครบาลเพชรบูรณ์ พร้อมท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ. 2486  …

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนี้เป็นหลังที่ 2 และได้มีการสร้างใหม่อีกครั้งในที่เดิมนี้ เมื่อ 2507 ซึ่งปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นหอประวัติศาสตร์เพชบุระ…

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมอยู่ตรง สนง.เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ปัจจุบัน  …

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

รูปภาพถ่าย ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สมัยก่อน ขอบคุณรูปภาพจาก ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์…

ที่ว่าการอำเภอชนแดน

ที่ว่าการอำเภอชนแดน ข้อมูลจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https//www.facebook.com/wisonk…

คณะข้าราชการและภริยา ถ่ายรูปหน้าจวนข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งจวนข้าหลวงหลังนี้เป็นหลังแรกเริ่มซึ่งสร้างขึ้นไว้ติดกับศาลากลางหลังแรก นั่นก็คือบริเวณเดียวกับที่เป็นศาลากลาง (หลังเก่า) ในปัจจุบันนั่นเองเมื่อสมัยแรกเริ่ม จะใช้คำว่าข้าหลวงประจำเมือง แล้วเปลี่ยนมาเป็นข้าหลวงประจำจังหวัด และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ในที่สุด  …