ศาลากลางเพชรบูรณ์หลังดั้งเดิม เมื่อ พ.ศ. 2506 Phetchabun.org

ศาลากลางหลังดั้งเดิม เมื่อ พ.ศ. 2506 ก่อนที่จะสร้างหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2507

189-ศาลากลางหลังดั้งเดิม

 

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยนครบาลเพชรบูรณ์

จวนผู้ว่าราช…