ศาลากลางเพชรบูรณ์หลังดั้งเดิม เมื่อ พ.ศ. 2506 Phetchabun.org

ศาลากลางหลังดั้งเดิม เมื่อ พ.ศ. 2506 ก่อนที่จะสร้างหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2507

189-ศาลากลางหลังดั้งเดิม

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

ประวัติ “แม่ศรีไพร” เรือยาว ณ วัดทุ่งธงไชย หล่อเก่า

ที่จริงแล้วจ…

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

ศาลาโบราณ วัดช้างเผือก สะเดียง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์

ศาลาโบราณ วั…