ศาลากลางหลังดั้งเดิม เมื่อ พ.ศ. 2506 ก่อนที่จะสร้างหลังใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2507

189-ศาลากลางหลังดั้งเดิม

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น