จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

ท่านทั้งสองได้เดินทางมาเปิดสมาคมสงเสริมวัฒนธรรมหญิง จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เดินเยี่ยมเยียนประชาชนชาวเพชรบูรณ์  เมื่อวันที่  27  มีค. 2498

187-จอมพล ป พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

 

ฝากรูป
Message us