โรงเรียนบ้านป่าแดง Phetchabun.org

โรงเรียนบ้านป่าแดง (สามัคคีวิทยาคาร)

185-โรงเรียนบ้านป่าแดง

ภาพจาก: คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น

You May Also Like

จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี มาตรวจเยี่ยม ศาลากลางเพชรบูรณ์ (หลังโบราณ)

จอมพล ถนอม ก…

อาจารย์ชาวต่างประเทศ กับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

อาจารย์ชาวต่…