July 28th, 2017

  เสาหลักเมืองหลวง 8 เหลี่ยม

  183-เสาหลักเมืองหลวง 8 เหลี่ยม

  ตัวเสาทำด้วยไม้ชับพฤกษ์ ฐาน 8 ด้านทำด้วยไม้มงคล 8 ชนิด ทำพิธีปลุกเศกที่วัดสุทัศน์ เมื่อ พ.ศ. 2487

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  พิธีตั้งเสาหลักเมืองหลวงนครบาลเพชรบูรณ์

  หนังสือพิมพ์รายปักษ์ ชื่อ เพชรบูลชัย