ครอบครัววัฒนศัพท์ ตระกูลดั้งเดิมของเมืองหล่มสัก

ครอบครัววัฒนศัพท์ ตระกูลดั้งเดิมของเมืองหล่มสัก ถ่ายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2465 สุภาพสตรีที่นั่งกลางมือจับเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้า คือ นางทีป วัฒนศัพท์ (ศรีจริยา)  เรียงลำดับจากซ้ายมาขวา นางกิมฮวย…

เสาหินรูปคล้ายตะปู

เสาหินรูปคล้ายตะปู ที่กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้นำไปจากเมืองศรีเทพ เมื่อ พ.ศ. 2447 สันนิฐานว่า น่าจะเป็นเสาหลักเมืองศรีเทพ ปัจจุบัน อยู่ที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร…

ภาพประวัติศาสตร์

ภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งของเพชรบูรณ์ สันนิฐานว่าน่าจะถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2447  เป็นภาพสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักที่หน้าวัดไตรภูมิ  ภาพนี้ถ่ายจากทิศตะวันออกของสะพาน เลยสะพานไปซ้ายมือเป็นวัดไตรภูมิ สุดแม่น้ำในรูปเป็นโค้งแม่น้ำไปทางขวา เมืองเพชรบูรณ์แต่ดั้งเดิมก็อยู่บริเวณนี้ทั้งหมด ท่าน้ำวัดไตรภูมิเป็นท่าน้ำสำคัญของเมืองในขณะนั้น ที่มีการค้าขายกับโลกภายนอก โดยทางเรือ…

ภาพถ่ายโบราณ

ภาพถ่ายโบราณ เมื่อครั้งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากกรุงเทพฯ มาตรวจราชการที่เพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๔๔๗ .. ในภาพ สันนิษฐานว่า เป็นพระประธานในโบสถ์ร้างของวัดพระแก้ว…