ขบวนแห่ที่อำเภอหล่มเก่า

195-ขบวนแห่ ที่อำเภอหล่มเก่า

มองเห็นสภาพบ้านเรือนที่ทำด้วยไม้ ชั้น 2 มีระเบียบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของห้องแถวไม้หล่มเก่าก็ยังคงมีให้เห็นจนทุกวันนี้

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น