กลุ่มคหบดีชาวจีน ในตลาดหล่มสัก

กลุ่มคหบดีชาวจีน ในตลาดหล่มสัก คนจีนได้อพยพมาอยู่อาศัยและค้าขายในตลาดหล่มสักจำนวนมากกว่าทุก ๆ เมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์ มากกว่าแม้กระทั่งในตัวเมืองเพชรบูรณ์เอง และทุกคนมีความรัก ความสามัคคีกันอย่างดียิ่ง จนได้ร่วมกันวางรากฐานทางสังคมและทางเศรษฐิจที่มั่งคั่งให้กับเมืองหล่มสัก มาจนทุกวันนี้ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์…

วงล่อโก๊วะของชาวจีนในตลาดหล่มสัก

ในภาพเป็นการแห่ศพคหบดีชาวจีน ประมาณ พ.ศ. 2502 สถานที่ น่าจะเป็นข้างโบสถ์วัดไพสณฑ์ศักดาราม สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

ขบวนแห่ศพ ผ่านถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักในปัจจุบัน

ขบวนแห่ศพ ผ่านถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักในปัจจุบัน ขบวนแห่ศพ ผ่านตลาดหล่มสัก สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”  …

สระกลางเมือง จัดงานลอยกระทง พ.ศ. 2527

สระกลางเมือง จัดงานลอยกระทง พ.ศ. 2527 สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

สระกลางเมือง ปี พ.ศ. 2527

สระกลางเมือง ปี พ.ศ. 2527 (สระยาว) สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

วงเวียนน้ำพุ ปัจจุบันคือ วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์

วงเวียนน้ำพุ ปัจจุบันคือ วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

สุภาพสตรีเพชรบูรณ์ ถายภาพร่วมกันหน้าศาลาประชาคมหลังเก่า

สุภาพสตรีเพชรบูรณ์ ถายภาพร่วมกันหน้าศาลาประชาคมหลังเก่า ยามหน้าน้ำ ซึ่งปัจจุบันคือ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ การแต่งกายในสมัยนั้นนิยมใส่แว่นดำ และมีการผูกปมที่ชายเสื้อ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์…

สะพานหลังตลาดพัฒนาเก่า

สะพานหลังตลาดพัฒนาเก่า ปัจจุบันเป็น หน้าหมู่บ้านจัดสรรกลางเมือง ที่เห็นอยู่ข้างหลัง คือ ตลาดพัฒนาเก่า สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

ซอยเพชรเจริญ 2 หรือซอยองค์การโทรศัพท์ ในอตีด

ซอยเพชรเจริญ 2 หรือซอยองค์การโทรศัพท์ ถ่ายสะพานไม้ตัวที่ 2 ที่สามารถมองไปเห็นทางแยกตัดกับถนนเพชรรัตน์ เลยไปก็เป็น รพ.เมืองเพชร ในปัจจุบัน สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์…

สะพานและถนน ซอยเพชรเจริญ 2 ข้างองค์การโทรศัพท์

สะพานและถนน ซอยเพชรเจริญ 2 ข้างองค์การโทรศัพท์ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ แชมป์โลกคนแรกของเพชรบูรณ์

แสนศักดิ์ เมืองสุรินทร์ แชมป์โลกคนแรกของเพชรบูรณ์ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

กองเชียร์แข่งเรือทวนน้ำ ที่ท่าน้ำวัดไตรภูมิ

กองเชียร์แข่งเรือทวนน้ำ ที่ท่าน้ำวัดไตรภูมิ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…