คณะกฐินของเทศบาลฯ ไปทอดที่วัดไตรภูมิ

092-คณะกฐินของเทศบาลฯ ไปทอดที่วัดไตรภูมิ

คณะกฐินของเทศบาลฯ นำโดยท่านนายกฯ ชาญ โฆษิตานนท์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น