วงล่อโก๊วะของชาวจีนในตลาดหล่มสัก

088-วงล่อโก๊วะของชาวจีนในตลาดหล่มสัก

ในภาพเป็นการแห่ศพคหบดีชาวจีน ประมาณ พ.ศ. 2502 สถานที่ น่าจะเป็นข้างโบสถ์วัดไพสณฑ์ศักดาราม

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น