ขบวนแห่ศพ ผ่านถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสักในปัจจุบัน

 

087-ขบวนแห่ศพ ผ่านถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก

087-ขบวนแห่งานศพ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหล่มสัก2

088-ขบวนแห่ศพ ผ่านตลาดหล่มสัก

ขบวนแห่ศพ ผ่านตลาดหล่มสัก

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น