ประเพณีตักบาตรเทโว วัดท่ากกแก ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก

091-ประเพณีตักบาตรเทโว วัดท่ากกแก
ด้านหลังเห็นสิมโบราณ ก่อนการบูรณะใหม่  ภาพจากคุณไพรศาล ท้าวเงิน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น