อาคารเรียนไม้หลังเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

อาคารเรียนไม้หลังเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่หมดแล้วครับ เป็นโรงเรียนชั้นประถมอย่างเดียว และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานด้วย ประวัติโรงเรียนนี้เก่าแก่มาก แต่เดิมเป็นโรงเรียนวัดมหาธาตุตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุ ต่อมาย้ายมาเป็นโรงเรียนวัดไตรภูมิ ที่วัดไตรภูมิ และสุดท้ายมาเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านในเมือง จนปัจจุบันครับ…

ห้องสมุด โรงเรียนบ้านสะเดียง

ห้องสมุด โรงเรียนบ้านสะเดียง สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

ครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา

ครูโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

พวงมาลา 23 ตค. โรงเรียนบ้านเสดียง

พวงมาลา 23 ตค. โรงเรียนบ้านเสดียง สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

นักเรียนโรงเรียนการช่างสตรี สมัยเมื่อตั้งอยู่หน้าวัดมหาธาคุ

นักเรียนโรงเรียนการช่างสตรี สมัยเมื่อตั้งอยู่หน้าวัดมหาธาตุ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”  …

คณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

คณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

นางสาวไทย เขี่ยฟุตบอล ในการแข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม

นางสาวไทย เขี่ยฟุตบอล ในการแข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนเพชรพิทยาคม สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

ทีมฟุตบอล YONG BOY แห่ง บริษัท สหเพชรบูรณ์ จำกัด

ทีมฟุตบอล YONG BOY แห่ง บริษัท สหเพชรบูรณ์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์…

นักกีฬา เพชรพิทยาคม

นักกีฬา เพชรพิทยาคม สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

ครูวิเชียร ชมภู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ครูวิเชียร ชมภู อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

เพชรพิทยาคม อาคารหลังเก่า

เพชรพิทยาคม อาคารหลังเก่า สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

วิทยานุกูลนารี

วิทยานุกูลนารี สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…