รถพยาบาลและรถใช้งานประจำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมัยก่อน

รถพยาบาลและรถใช้งานประจำโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมัยก่อน สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในอดีต

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในอดีต สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า เมื่อตอนเปิดทำการใหม่ ๆ

ที่ทำการไปรษณีย์หล่มเก่า เมื่อตอนเปิดทำการใหม่ ๆ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

การแต่งกายไปทำบุญตักบาตรของสุภาพสตรีชาวเพชรบูรณ์ในสมัยก่อน

การแต่งกายไปทำบุญตักบาตร ของสุภาพสตรี ชาวเพชรบูรณ์ในสมัยก่อน สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”…

ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ

ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ ถ่ายที่หน้าโรงต้มสุราเพชรบูรณ์หลังเก่า ที่ตั้งอยู่แถวศาลเจ้าแม่ในปัจจุบัน สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”  …

ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาจากหน้าวัดไตรภูมิ

ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาจากหน้าวัดไตรภูมิ มีขบวนหัวโตแห่นำหน้า สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”  …

ขบวนแห่นาค บนถนนเพชรเจริญ

ขบวนแห่นาค บนถนนเพชรเจริญ มุ่งหน้าแยกไร่ยาสูบ มองเห็นหอนาฬิกาอยู่ด้านหลังยังคงใช้สามล้อถีบกันอยู่เลย สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ “เพชรบูรณ์ เมื่อวันวาน”  …

ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า

ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า  ปัจจุบันคือสี่แยกไทยพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. 2491   สำหรับอาคารที่เป็นฉากหลัง ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ…

ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีต

ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือที่คนเพชรบูรณ์เรียกกันว่า สุขศาลา ปัจจุบันก็คือ ที่ตั้งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพ สนง.สร้างเป็นไม้ยกใต้ถุนสูง นอกจากเป็นที่ทำงานแล้ว ยังเปิดรับรักษาโรคให้กับประชาชนอีกด้วย สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์…

โรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์

โรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์ ปัจจุบันคือ วิทยาลัยสารพัดช่าง หน้าวัดมหาธาตุ ซุ้มรับเสด็จ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ…

อาคารเรียนหลังดั้งเดิม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

อาคารเรียนหลังดั้งเดิม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)  ปัจจุบันได้รับการปรับปรุง เป็นโรงเรียนชั้นอนุบาล และได้รับรางวัลพระราชทาน ฯ สงวนลิขสิทธิ์ภาพ : https://www.facebook.com/wisonk ข้อมูลภาพจาก คุณวิศัลย์ โฆษิตานนท์ อัลบั้มภาพ…

อาคารเรียนไม้หลังเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

อาคารเรียนไม้หลังเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่หมดแล้วครับ เป็นโรงเรียนชั้นประถมอย่างเดียว และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานด้วย ประวัติโรงเรียนนี้เก่าแก่มาก แต่เดิมเป็นโรงเรียนวัดมหาธาตุตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุ ต่อมาย้ายมาเป็นโรงเรียนวัดไตรภูมิ ที่วัดไตรภูมิ และสุดท้ายมาเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านในเมือง จนปัจจุบันครับ…