วงเวียนน้ำพุ

ปัจจุบันคือ วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์   (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];…

โรงหนังไทยเพชรบูล ยุคที่ 2

ปัจจุบันเป็น อาร์เอสมาร์เก็ตติ้ง (ปึง ยึด เกาสาขาแรก) ด้านหลังเป็นรั้วสังกะสีของโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ด้านข้างเป็นร้านทองบ๊วนแซตึ้ง (function(d, s, id) { var…

ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน

ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน มองเห็นหอนาฬิกาเก่าอยู่ด้านหลัง (function(d, s, id) { var js, fjs…