June 24th, 2017

  บรรยากาศงานสงกรานต์ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยก่อน

  203-บรรยากาศงานสงกรานต์ ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยก่อน

  ที่เห็นรำอยู่หันหน้ามาคือ นายเกรียงศักดิื โฆษิตานนท์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ภาพเหตุการณ์ตอน ตัวแทนคนเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่