กลุ่มวัยรุ่นเพชรบูรณ์ กำลังตระเตรียมเวทีแสดงดนตรีในงานสังสรรค์รื่นเริง

158-กลุ่มวัยรุ่นเพชรบูรณ์ กำลังตระเตรียมเวทีแสดงดนตรีในงานสังสรรค์รื่นเริง

จากทรงผมและการแต่งกาย ศัพท์ในสมัยนั้นจะเรียกกันว่า  “จิ๊กโก๋”  จิ๊กโก๋ เพชรบูรณ์สมัยก่อน ตองรู้จักคำว่า หลังคอกหมู ตลาดพัฒนา  ลับแล ซึ่งมันเป็นอดีตและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเมืองเพชรบูรณ์ไปแล้ว

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น