July 27th, 2017

  ขี่ช้างแห่นาคไทหล่ม เมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน

  155-ขี่ช้างแห่นาคไทหล่ม เมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน

  เป็นภาพงานบวชของมะลางพ่อตู้บุญไทย สร้อยพร้าว บ้านท่ากกแก แห่นาคเข้าไปรอบตลาดหล่มสัก สมัยก่อนการแห่นาคของไทหล่ม จะแห่นาคกลับมารอบโบสถ์ที่วัดสามรอบแล้วยังบ่นำนาคขึ้นโบสถ์ทันทีซึ่งเป็นการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอารามเสียก่อน แล้วจึงแห่นาคกลับมายังเรือน กลางคืนทำการบายศรีสู่ขวัญ และคบงันด้วยมหรสพต่างๆ แล้วจึงนำนาคไปอุปสมบทในเวลาเช้ามืดของวันต่อมา
  ภาพและข้อมูล โดยคุณ ไพรศาล ท้าวเงิน

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ขบวนแห่นาครอบโบสถ์ วัดช้างเผือก บ้านสะเดียง

  คุณตาขุนสะอาด เวชกรและคุณยายอนงค์เ เวชกร ผดุงครรภ์ทำคลอดคนทั้งเมืองเพชรบูรณ์