มล.ปิ่น มาลากุล รมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมปรางค์ศรีเทพ

149-มล ปิ่น มาลากุล รมวศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมปรางค์ศรีเทพ

149-ภาพประชาชน ที่มาคอยต้อนรับ มล ปิ่น มาลากุล

ภาพประชาชนที่มาคอยต้อนรับ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รมว.ศึกษาธิการ ที่มาตรวจเยี่ยม บริเวณเมืองเก่าศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มองเห็นปรางค์ศรีเทพอยู่ด้านหลัง ถ่ายเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2508

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น