ถนนเพชรเจริญในอดีต

147-บนถนนเพชรเจริญ

บนถนนเพชรเจริญ ที่เห็นเป็นตลาดอยู่ด้านหลัง ปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์เพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น