โรงพักหล่มสัก

 

145-โรงพัก หล่มศักดิ์

ภาพจากคุณ Sapsin Thongkhot

145-โรงพักหล่มสัก2

145-โรงพักหล่มสัก3

นายตำรวจ 3 ท่านมุมล่างขวา คนอยู่บนสุดคือ ด.ต. บุญเกื้อ รักษาบุญ

145-โรงพักหล่มสัก4

ถ่ายเมื่อ 13 ตค. 2499
สุภาพสตรีที่นั่งอยู่แถวหน้าทั้ง 4 ท่านเป็นคุณป้าของคุณวิศัลย์ “ตระกูลวัฒนศัพท์”

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น