บังเกอร์ในค่ายทหารที่ ต.สักหลง อ.หล่มสัก

บังเกอร์ในค่ายทหารที่ ตสักหลง อหล่มสัก

บังเกอร์ในค่ายทหารที่ ต.สักหลง อ.หล่มสัก บริเวณที่เคยเป็นสนามบินเก่า สมัยที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพชรบูรณ์ เรียกว่ากองกำลังผสม พตท.1617

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น