อาคารรักษาผู้ป่วยหลังแรก ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

138-อาคารรักษาผู้ป่วย หลังแรก ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ภาพจาก คุณ Sapsin Thongkhot

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น