ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ

133-ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ

ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ ถ่ายที่หน้าโรงต้มสุราเพชรบูรณ์หลังเก่า ที่ตั้งอยู่แถวศาลเจ้าแม่ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น