July 28th, 2017

  ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ

  133-ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ

  ภาพสาวเพชรบูรณ์กลับจากการทำบุญ ถ่ายที่หน้าโรงต้มสุราเพชรบูรณ์หลังเก่า ที่ตั้งอยู่แถวศาลเจ้าแม่ในปัจจุบัน

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ขบวนแห่พระพุทธมหาธรรมราชาจากหน้าวัดไตรภูมิ

  การแต่งกายไปทำบุญตักบาตรของสุภาพสตรีชาวเพชรบูรณ์ในสมัยก่อน