July 27th, 2017

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า

  130-ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า  ปัจจุบันคือสี่แยกไทยพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. 2491   สำหรับอาคารที่เป็นฉากหลัง ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีต

  ขบวนแห่นาค บนถนนเพชรเจริญ