July 23rd, 2017

  ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีต

  129-ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์

  ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือที่คนเพชรบูรณ์เรียกกันว่า สุขศาลา ปัจจุบันก็คือ ที่ตั้งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพ สนง.สร้างเป็นไม้ยกใต้ถุนสูง นอกจากเป็นที่ทำงานแล้ว ยังเปิดรับรักษาโรคให้กับประชาชนอีกด้วย

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  โรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า