ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีต

129-ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ทำการอนามัยจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือที่คนเพชรบูรณ์เรียกกันว่า สุขศาลา ปัจจุบันก็คือ ที่ตั้งของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพ สนง.สร้างเป็นไม้ยกใต้ถุนสูง นอกจากเป็นที่ทำงานแล้ว ยังเปิดรับรักษาโรคให้กับประชาชนอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น