อาคารเรียนหลังดั้งเดิม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

127-อาคารเรียนหลังดั้งเดิม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

อาคารเรียนหลังดั้งเดิม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)  ปัจจุบันได้รับการปรับปรุง เป็นโรงเรียนชั้นอนุบาล และได้รับรางวัลพระราชทาน ฯ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น