July 28th, 2017

  อาคารเรียนไม้หลังเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

  126-อาคารเรียนไม้หลังเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

  อาคารเรียนไม้หลังเก่า โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงใหม่หมดแล้วครับ เป็นโรงเรียนชั้นประถมอย่างเดียว และได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานด้วย
  ประวัติโรงเรียนนี้เก่าแก่มาก แต่เดิมเป็นโรงเรียนวัดมหาธาตุตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุ ต่อมาย้ายมาเป็นโรงเรียนวัดไตรภูมิ ที่วัดไตรภูมิ และสุดท้ายมาเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านในเมือง จนปัจจุบันครับ

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ห้องสมุด โรงเรียนบ้านสะเดียง

  อาคารเรียนหลังดั้งเดิม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)