ตลาดเทศบาล 2 ในยุคแรก ๆ ประมาณ พ.ศ. 2527

104-ตลาดเทศบาล 2 ในยุคแรก ๆ

ตลาดเทศบาล 2 ในยุคแรก ๆ ประมาณ พ.ศ. 2527  ปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับ โดยมีการมุงหลังคาทั้งหมด จัดระเบียบ ความสะอาดใหม่

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น