July 21st, 2017

  ตลาดเทศบาล 2 ในยุคแรก ๆ ประมาณ พ.ศ. 2527

  104-ตลาดเทศบาล 2 ในยุคแรก ๆ

  ตลาดเทศบาล 2 ในยุคแรก ๆ ประมาณ พ.ศ. 2527  ปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วครับ โดยมีการมุงหลังคาทั้งหมด จัดระเบียบ ความสะอาดใหม่

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ซอยพระพุทธบาท 3 ในอดีต

  ถนนประชาสรรค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านในเมือง