น้ำท่วมเพชรบูรณ์ พ.ศ.2523

0100-น้ำท่วม2523 1

ถนนหลักเมือง บริเวณสี่แยกโรงเรียนโฆษิตเก่า

0100-น้ำท่วม2523 3

ถนนเพชรรัตน์ บริเวณสี่แยกโรงเรียนโฆษิตเก่า

0100-น้ำท่วม2523 2

ถนนเกษมราษฎร์ หน้า สนง.เทศบาลฯ

 

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น