July 28th, 2017

  สุภาพสตรีเพชรบูรณ์ ถายภาพร่วมกันหน้าศาลาประชาคมหลังเก่า

  083-สุภาพสตรีเพชรบูรณ์ ถายภาพร่วมกันหน้าศาลาประชาคมหลังเก่า

  สุภาพสตรีเพชรบูรณ์ ถายภาพร่วมกันหน้าศาลาประชาคมหลังเก่า ยามหน้าน้ำ ซึ่งปัจจุบันคือ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ การแต่งกายในสมัยนั้นนิยมใส่แว่นดำ และมีการผูกปมที่ชายเสื้อ

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  สะพานหลังตลาดพัฒนาเก่า

  วงเวียนน้ำพุ ปัจจุบันคือ วงเวียนอนุสรณ์นครบาลเพชรบูรณ์