พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ในอดีต

076-พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา สมัยก่อน

พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาในอดีต โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายจำรูญ ปิยัมปุตระ

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น