July 28th, 2017

  พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ในอดีต

  076-พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา สมัยก่อน

  พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาในอดีต โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายจำรูญ ปิยัมปุตระ

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  พิธีอุ้มพระดำน้ำ สมัยโบราณ

  บรรยากาศการแข่งเรื่อทวนน้ำ หน้าวัดไตรภูมิ ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ สมัยก่อน