ฝายดินข้างเทศบาลฯ ในอดีต

063-ฝายดินข้างเทศบาลฯ

ฝายข้างเทศบาลฯ เมื่อครั้งยังเป็นฝายดิน

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น