July 23rd, 2017

  ศาลาประชาคม ยามน้ำท่วม

  058-ศาลาประชาคมตอนน้ำท่วม

  ศาลาประชาคม เป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ ของทางราชการและประชาชนทั่วไป ทั้งงานพระราชพิธี รัฐพิธี การตรวจเยี่ยมราชการ การประชุมข้าราชการ หน่วยงาน ตลอดจนงานเลี้ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานรับรอง งานเลี้ยงมงคลสมรส งานเลี้ยงงานบันเทิงต่าง ๆ  ล้วนแต่ได้มาจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมแห่งนี้ทั้งสิ้น

  ศาลาประชาคม สร้างอยู่ในที่ต่ำ ถูกน้ำท่วมทุกปี ดั่งในภาพ ใช้งานมา 40 กว่าปี เกิดการชำรุดพื้น เสา ไม้เครื่องบนผุพังหมดจนซ่อมแซมไม่ได้ ใน พ.ศ. 2544 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงทำเรื่องของเข้าดูแล และปรับปรุงใหม่ให้เป็น “หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์” ณ จุดที่ตั้งเดิม ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมในการจัดงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างเช่น เดิม จวบจนทุกวันนี้

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ศาลาประชาคมในอตีด

  สะพานข้างเทศบาลฯ ทางไปถนนประชาสิทธิ์ ในอดีต