พระประธานและพระพุทธรูปสมัยอยุธยา

052-พระประธานและพระพุทธรูปสมัยอยุธยา

พระประธานและพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ในโบสถ์วัดช้างเผือก
พระพุทธรูปองค์ยืน ไม่มีเศียร เพราะโดยขโมยตัดไป แต่ภายหลังนำมาคืน และได้ต่อกลับคืนอย่างเดิมแล้ว

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น