July 23rd, 2017

  โรงหนังไทยเพชรบูล ยุคที่ 2

  033-โรงหนังไทยเพชรบูล ยุคที่ 2

  ปัจจุบันเป็น อาร์เอสมาร์เก็ตติ้ง (ปึง ยึด เกาสาขาแรก)

  ด้านหลังเป็นรั้วสังกะสีของโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ด้านข้างเป็นร้านทองบ๊วนแซตึ้ง

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  ขบวนแห่นาค ผ่านสี่แยกไปรษณีย์เก่า หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน

  ถนนเพชรเจริญ หอนาฬิกา