โรงหนังไทยเพชรบูล ยุคที่ 2

033-โรงหนังไทยเพชรบูล ยุคที่ 2

ปัจจุบันเป็น อาร์เอสมาร์เก็ตติ้ง (ปึง ยึด เกาสาขาแรก)

ด้านหลังเป็นรั้วสังกะสีของโรงเรียนประสิทธิ์วิทยา ด้านข้างเป็นร้านทองบ๊วนแซตึ้ง

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น