แม่น้ำป่าสัก

015-แม่น้ำป่าสัก

แม่น้ำป่าสัก บริเวณโค้งหน้าวัดไตรภูมิ บริเวณที่ยืนถ่ายเป็นท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิ ถ่ายไปทางทิศตะวันตก

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น