June 24th, 2017

  ถนนคนเดินไทหล่ม ถนนสายวัฒนธรรม

  ถนนคนเดินไทหล่ม ตั้งอยู่ที่   ถนน รณกิจ เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ประจำทุกเย็นวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 23.00 น.

  ถนนคนเดินไทหล่ม1

  วงดนตรีโฟล์คซองบริเวณหน้าทางเข้าถนนคนเดินไทหล่ม

  ถนนคนเดินไทหล่ม2

  ถนนคนเดินไทหล่ม3

  ถนนคนเดินไทหล่ม5

  ถนนคนเดินไทหล่ม6

  ถนนคนเดินไทหล่ม7

  ภาพการตีมีดแบบโบราณที่หาชมได้อยาก

  ถนนคนเดินไทหล่ม8

  ถนนคนเดินไทหล่ม9

  ถนนคนเดินไทหล่ม10

  ถนนคนเดินไทหล่ม11

  ถนนคนเดินไทหล่ม

  สุดทางของถนนคนเดินเป็นเวทีรำวงย้อนยุค ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะเป็นเวลาดึกแล้วแต่พวกท่านก็ยังนั่งชมและเข้ามาแจมในวงตลอด

  ถนนคนเดินไทหล่ม

  ถนนคนเดินไทหล่ม11

  ถนนคนเดินไทหล่ม14

  คุณยายโชว์การทอผ้าไหมและการสาวไหม

  ถนนคนเดินไทหล่ม12

  ตลอดสองข้างทางของถนนคนเดินที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงเป็นบ้านไม้โบราณ 2 ชั้น เรียงกันเป็นแถวยาวเหียด ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายเอกลักษณ์อำเภอของหล่มสักเลยก็ว่าได้

  แสดงความคิดเห็น

  ความคิดเห็น

  พระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่เมืองเพชรบูรณ์

  อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง