พระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่เมืองเพชรบูรณ์

พระพุทธมหาธรรมราชา  เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ในสมัยลพบุรี หล่อด้วยทองสำริด มีขนาดหน้าตักกว้าง 13 นิ้ว สูง 18 นิ้ว

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์นครธม ครั้นเมื่อพระธิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนางสิงขรมหาเทวี อภิเษกสมรสกับพ่อขุนผาเมือง เจ้าครองเมืองราด (อ.หล่มสัก) เพื่อไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง

ครั้นพ่อขุนผาเมืองร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว เจ้าครองเมืองบางยาง (อ.นครไทย) กอบกู้อิสรภาพให้กับประเทศไทย จึงสร้างความคับแค้นใจให้กับพระนางสิงขรมหาเทวีเป็นอย่างมาก พระนางจึงกระทำการเผาบ้านเผาเมืองราดจนย่อยยับเป็นหน้ากลอง แล้วกระโดดแม่น้ำป่าสักฆ่าตัวตาย  จึงทำให้ต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาล่องแพไปตามแม่น้ำป่าสัก

แต่ด้วยความคดเคี้ยวและเชี่ยวกรากของแม่น้ำป่าสัก จึงทำให้แพที่อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแตกและองค์พระก็จมหายไป จนในเวลาต่อมามีชาวประมงมาพบ และปัจจุบันพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานอยู่ ณ วัดไตรภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

พระพุทธมหาธรรมราชา2

พุทธอุทยานเพชบุระ  เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปจำลองพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระเป็นเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 11.984 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกรียติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระพุทธมหาธรรมราชา1

พระพุทธมหาธรรมราชา3

พระพุทธมหาธรรมราชา4

ภายในองค์จำลองพระมหาธรรมราชา มีพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆ ประดิษฐานไว้ให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

พระพุทธมหาธรรมราชา7

บรรยากาศบริเวณด้านหลังขององค์จะลองพระมหาธรรมราชา

พระมหาธรรมาราชาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ นักท่องเที่ยวที่มาเมืองเพชบูรณ์แล้วไม่ได้มากราบไหว้จะถือว่ามาไม่ถึงเมืองเพชรบูรณ์อย่างแท้จริง

ฝากรูป
Message us