เที่ยวชมน้ำตกหาดูยาก “น้ำตกธารทิพย์”

“น้ำตกธารทิพย์”  หรือ  “น้ำตกหมูบูด”  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ  32 กิโลเมตร

น้ำตกธารทิพย์

น้ำตกธารทิพย์เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 26 เมตร บริเวณรอบๆเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าเต็งรัง และ ป่าดิบแล้ง)

น้ำตกธารทิพย์

ระยะทางเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานถึงตัวน้ำตกยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร

น้ำตกธารทิพย์

น้ำตกธารทิพย์เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำป่าสักที่คอยหล่อเลี้ยงคนเพชรบูรณ์และคนภาคกลางให้มีน้ำกินน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้

น้ำตกธารทิพย์

น้ำตกธารทิพย์เป็นน้ำตกที่หาชมได้ยาก เพราะ น้ำตกมีลักษณะเป็นร่องหินสลับกับหินเนื้อแข็งทำให้มีรูปร่างคล้ายขั้นบันได ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำตกนั่นเอง

ฝากรูป
Message us