Tag Archives: วัด

Order By
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

หลวงพ่อบึงสามพัน พระพุทธรูปอายุกว่า 900 ปี

แต่เดิมบึงสามพัน ปกคลุมได้ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ชุกชมไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่ รวมไปถึงจระเข้ที่สามารถนับได้ถึงสามพันตัว ชาวบ้านจึงให้ชื่อว่า  “บึงสามพัน” หลวงพ่อบึงสามพัน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อสำริด มีขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูง 31 นิ้ว…
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

ถ้ำฤๅษีสมบัติ

ถ้ำฤๅษีสมบัติ  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีคำสั่งให้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการชั่วคราว โดยเลือกถ้ำฤๅษีสมบัติ ที่แต่เดิมมีชื่อว่า “ถ้ำฤๅษี” เป็นกระทรวงการคลัง ใช้เก็บทรัพย์สินของป
Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

อัญมณีแห่งขุนเขา “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เขาค้อ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่บนเนินเขาหมู่บ้านทางแดง   ต.แคมป์สน   อ.เขาค้อ   จ.เพชรบูรณ์  ถูกก่อตั้งขึ้นโดย คุณภาวิณี โชติกุล และ คุณ อุไร โชติกุล เป็นผู้ซื้อที่ดินถวายให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม ต่อมาได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อ…